Acilesol - gastroresistentne tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02BC04
Toimeaine: rabeprasool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord