Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Advair

Toimeaine nimi: flutikasoon ja salmeterool

Kaubamärgi nimed: Advaid Diskus, Advair HFA

Mis on advair?

Advair sisaldab flutikasooni ja salmeterooli. Flutikasoon on steroid, mis ennetab põletikku tekitavate ainete vabanemist. Salmeterool on bronhilaiendaja, mis aitab hingamist parandada, lõdvestades lihaseid hingamisteedes.

Toimeaine nimi: flutikasoon ja salmeterool

Kaubamärgi nimed: Advaid Diskus, Advair HFA

Mis on advair?

Advair sisaldab flutikasooni ja salmeterooli. Flutikasoon on steroid, mis ennetab põletikku tekitavate ainete vabanemist. Salmeterool on bronhilaiendaja, mis aitab hingamist parandada, lõdvestades lihaseid hingamisteedes.

Advairi kasutatakse astmahoogude ennetamiseks. Advairi kasutatakse ka kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ( COPD ), mis on seotud kroonilise bronhiidi ja/või emfüseemiga, ägenemise või süvenemise ennetamiseks.
Advairil on muid kasutamisalasid, mis pole antud infojuhendis ära toodud.
Ärge kasutage Advairi juba alanud astmahoo ravimiseks.
Enne Advairi kasutamist informeerige oma arsti, kui Teil on toidu- või ravimiallergia, südamehaigus, kõrge vererõhk, langetõvehood, nakkus, nõrk immuunsüsteem, diabeet, glaukoom, tuberkuloos, osteoporoos, kilpnäärmehaigus või maksahaigus.
Pöörduge koheselt arsti poole, kui Te arvate, et ravim ei mõju nii hästi kui tavaliselt või kui see halvendab Teie seisundit. Salmeterool suurendab astmaga seotud surma riski. On väga tähtis, et Te kasutate ainult määratud ravimiannust ja järgite kõiki patsiendijuhendeid ravimi ohutu kasutamise kohta.

Enne Advairi kasutamist

Ärge kasutage Advairi kui Te olete allergiline flutikasooni ( Flonase, Flovent ) või salmeterooli ( Serevent ) vastu või kui Teil on astmahoog.  Salmeterool suurendab astmaga seotud surma riski. On väga tähtis, et Te kasutate ainult määratud ravimi annust ja järgite kõiki patsiendijuhendeid ravimi ohutu kasutamise kohta.
Kui Teil on teatud seisundid, võite vajada annuse kohandamist või spetsiaalseid teste et ohutult kasutada seda ravimit. Enne Advairi kasutamist informeerige oma arsti, kui Teil on:

 • toidu- või ravimiallergia;
 • südamehaigus või kõrge vererõhk;
 • epilepsia või mõni teine krambihoogusid põhjustav haigus;
 • igasugune nakkus;
 • nõrk immuunsüsteem;
 • diabeet;
 • glaukoom;
 • tuberkuloos;
 • osteoporoos;
 • kilpnäärme talitluse häire; või
 • maksahaigus.

FDA raseduskategooria C. Advair võib olla kahjulik sündimata lapsele. Informeerige oma arsti, kui Te olete rase või plaanite ravi ajal rasedust. Pole teada, kas ravim tungib rinnapiima või kas see on imetavale lapsele kahjulik. Ärge kasutage Advairi ilma arsti informeerimata, kui Te imetate last.
Advair võib mõjutada laste kasvu. Rääkige oma arstiga, kui Te arvate, et Teie laps ei kasva normaalse kiirusega, kui Te kasutate seda ravimit.
Pikaajaline steroidide kasutamine võib viia luukaoni ( osteoporoos ), eriti kui Te suitsetate, ei liigu füüsiliselt, kui Te ei saa piisavalt D-vitamiini või kaltsiumi toidust või kui Teie perekonnas on esinenud osteoporoosi.

Kuidas ma peaksin kasutama Advairi?

Kasutage Advairi täpselt, nagu Teile määratud. Ärge kasutage ravimit suuremates kogustes või kauem kui arsti poolt soovitatud. Järgige juhiseid retseptilehel.
Advair tuleb ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks  patsiendijuhendi ja inhalaatori kasutamise juhistega. Järgige juhendeid hoolikalt.
Ärge kasutage Advairi juba alanud astmahoo ravimiseks. See ei mõju piisavalt kiiresti. Kasutage ainult kiirelt toimivat sissehingatavat ravimit.
Advair Diskus on flutikasoon ja salmeterool pulbri kujul, mis tuleb spetsiaalse eelnevalt mullpakkidega laetud inhalaatoriga, mis sisaldab ravimit mõõdetud annustes. Seade avaneb ja laeb paki iga kord, kui Te kasutate inhalaatorit. Seade pole mõeldud vahepuksiga kasutamiseks.
Advair HFA on flutikasoon ja salmeterool aerosooli kujul, mis tuleb inhalaatoris kasutatava kanistri kujul. Kasutage ainult Advair HFAga tulevat inhalaatorit. Seade pole mõeldud vahepuksiga kasutamiseks.
Raputage Advair HFA inhalaatorit vähemalt 5 sekundit enne igat pihustamist.
Jälgige pihustamiste arvu ja visake Advair HFA kanister pärast 120 kasutamise korda minema, isegi, kui tundub, et seal on veel ravimit.

Kui Te kasutate ka steroidravimit, ärge lõpetage steroidi kasutamist järsult, kuna Teil võivad esineda ebameeldivad võõrutusnähud. Rääkige oma arstiga steroidide järk-järgult vähemast kasutamisest enne täielikult lõpetamist.
Pöörduge koheselt arsti poole, kui mõni Teie astmaravimistest ei tundu töötavat nii hästi astmahoogude ravimisel või ennetamisel. Suurenenud vajadus võib olla tõsise astmahoo varane märk. Kui Te kasutate kopsude tippvoolu mõõtjat, pöörduge arsti poole, kui näidud on tavalisest madalamad.
Astmat ravitakse tavaliselt erinevate ravimite kombinatsiooniga. Et kõige paremini ravida teoe seisundit, kasutage kõiki ravimeid nagu arsti poolt soovitatud. Ärge muutke oma annuseid või ravimigraafikut ilma arsti nõuandeta.
Kandke ID-kaarti või „Medical Alert“ käevõrusid et anda teistele teada, et Te võite hädaseisukorras vajada suulist steroidi. Säilitage Advairi toatemperatuuril, eemal niiskusest ja kuumusest. Hoidke Advairi mahuti eemal kõrgest kuumusest nagu avatud leek või auto kuumal päeval. Mahuti võib kuumenedes plahvatada.

Mis juhtub, kui mul jääb annus vahele?

Võtke ravimit nii ruttu kui võimalik. Kui on juba peaaegu järgmise annuse aeg, jätke puuduv annus vahele ja oodake järgmise plaanijärgse annuseni. Ärge võtke  rohkem ravimit, et hüvitada puuduvat annust.

Mis juhtub, kui ma üleannustan?

Otsige esmaabi, kui Te arvate, et Te olete kasutanud liiga palju ravimit. Üleannustamise sümptomid on stenokardia või valu rinnus, ebaühtlased südamelöögid, langetõvehood, värisemine, nõrkus, peavalu, iiveldus ja oksendamine.

Mida ma peaksin vältima Advairi kasutamisel?

Ärge kasutage teist salmeterooli vormi ( nagu Serevent ) või sarnaseid sissehingatavaid  bronhilaiendajaid nagu formoterool ( Foradil ), välja arvatud arsti soovitusel. Advair võib vähendada vereliblede hulka, mis aitavad kehal võidelda infektsioonidega. Vältige haigete või nakatunud inimeste lähedal olemist. Pöörduge arsti poole ennetava ravi jaoks, kui Te olete kokku puutunud tuulerõugete või leetritega. Need seisundid võivad olla tõsised või saatuslikud steroidravimeid kasutatavatele inimestele.
Advairi kõrvaltoimed
Otsige esmaabi, kui Teil on mõni järgnevatest allergilise reaktsiooni nähtudest: kublad, hingamisraskused, näo,- huulte-, või kõriturse. Pöörduge koheselt arsti poole, kui Teil esineb mõni järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest.

 • bronhospasm ( vilisemine, täistunne rindkeres, hingamisraskused );
 • kiired või ebaühtlased südamelöögid, rahutustunne, värisemine;
 • palavik, külmavärinad, torkav valu rinnus, köha kollase või rohelise rögaga.
 • udune nägemine, silmavalu, halode nägemine tulede ümber;
 • valged laigud või haavandid suus või huultel;
 • halvenevad astma sümptomid.

Vähem tõsised Advairi kõrvaltoimed on:

 • peavalu, uimasus;
 • iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus;
 • kuiv suu, nina või kõri;
 • „kinnine“ nina, valu ninaõõnes, köha, kurgupõletik
 • Kähe või madalamaks muutunud hääl.

See nimekiri kõrvaltoimetest pole täielik ja võib esineda muid. Informeerige oma arsti igast ebatavalisest või ebameeldivast kõrvaltoimest.

Millistel teistel ravimitel on koostoimed Advairiga?

Enne Advairi kasutamist informeerige oma arsti, kui Te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

 1. amiodaroon ( Cordarone );
 2. diureetik
 3. HIVi ravimid nagu atasanaviir ( Reyataz ), ritonaviir ( Norvir ), indinaviir ( Crixivan9, nelfinaviir ( Viracept ) või sakvinaviir ( Invirase );
 4. MAO inhibiitor nagu isokarboksasiid ( Marplan ), tranüülküpromiin ( Parnate ), fenelsiin ( Nardil ), rasagiliin ( Azilect ) või selegiliin ( Eldepryl, Emsam );
 5. antidepressant näiteks amitripüliin ( Elavil ), desipramiin ( Norpramin ), fluoksetiin ( Prozac ), nefasodoon või imipramiin ( Tofranil );
 6. antibiootikumid näiteks ketokonasool ( Nizoral ), itrakonasool ( Sporanox ), klaritromütsiin ( Biaxin ), või telitromütsiin ( Ketek );
 7. Beetablokaator näiteks atenolool ( Tenormin ), karvedilool ( Coreg ), metoprolool ( Lopressor, Toprol ) jt.

See nimekiri pole täielik ja võib olla teisi ravimeid, millel on koostoimeid Advairiga. Informeerige oma arsti kõigist retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida Te kasutate, kaasa arvatud vitamiinid, mineraalid, tooted ravimtaimedest ja teiste arstide määratud ravimid.