Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adipex

 

Adipex-P

Üldine nimetus: phentermine

Ravimi nimetus: Adipex-P, Fastin, Ionamin, Obenix, Obephen, Oby-Cap, Oby-Trim, Panshape M, Phentercot, Phentride, Pro-Fast HS, Pro-Fast SA, Pro-Fast SR, Teramine, Zantryl

Mis on Adipex

Adipex´i kasutamine koos teiste dieedi ravimitega nagu fenfluramine ( Phen-Fen ) või dexfenfluramine ( Redux ) võib põhjustada haruldast surmaga lõppevat kopsuhäiret nimega pulmonary hypertension.
Ilma arsti ettekirjutuseta ärge kasutage Adipex´i koos ühegi teise dieedi ravimiga.
Ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada Teie mõtlemis- või reaktsioonikiirust. Olge ettevaatlik, kui juhite transpordivahendit või teete midagi, mis nõuab kogu Teie tähelepanu. Vältige alkoholi tarbimist. See võib suurendada mõningaid Adipex´i kõrvaltoimeid. Adipex võib tekitada sõltuvust ja see on mõeldud kasutamiseks vaid neile inimestele, kellele arst on selle välja kirjutanud. Pidage meeles, kui palju tablette on tarvitatud igast selle ravimi uuest purgist. Te peaksite olema teadlik, kui keegi Teie peres kasutab seda ravimit vääralt või ilma arsti ettekirjutuseta.
Kui lõpetate Adipex´i kasutamise pärast pikaajalist ravikuuri, võivad Teil tekkida võõrutuse sümptomid, nagu näiteks depressioon ja ekstreemne unisus. Ärge lõpetage Adipex´i kasutamist ootamatult, ilma oma arstiga konsulteerimata. Te peate ravimi annust vähendama järk-järgult, enne kui saate sellest täielikult loobuda.

Mis on Adipex?

Adipex on stimulant, mis on sarnane amphetamine´iga. Adipex on söögiisu allasuruja, mis mõjutab kesknärvisüsteemi.
Adipex´i kasutatakse koos dieedi ja treeninguga ülekaalulisuse raviks inimestel, kellel esinevad riskifaktorid, nagu kõrge vererõhk, kõrge kolesterool või diabeet.
Adipex´i võib kasutada ka teistel eesmärkidel kui siin infolehes loetletud.

Mida peaksite teadma enne Adipex´i kasutamist?

Ärge kasutage Adipex´i, kui olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud MAO inhibiitorit, nagu näiteks isocarboxazid ( Marplan ), phenelzine ( Nardil ), rasagiline ( Azilect ), selegiline ( Eldepryl, Emsam ) või tranylcypromine ( Parnate ). Tõsised, eluohtlikud kõrvaltoimed võivad esineda, kui kasutate Adipex´i enne, kui MAO inhibiitor on Teie organismist väljunud.
Adipex´i kasutamine koos teiste dieedi ravimitega nagu fenfluramine ( Phen-Fen ) või dexfenfluramine ( Redux ) võib põhjustada haruldast surmaga lõppevat kopsuhäiret nimega pulmonary hypertension.
Ilma arsti ettekirjutuseta ärge kasutage Adipex´i koos ühegi teise dieedi ravimiga.
Ärge kasutage seda ravimit, kui olete allergiline Adipex´ile või teistele stimulantidele, või kui Teil on:

 • südamehaigus või kõrge vererõhk;
 • arterioskleroos ( veresoonte kõvastumine );
 • kilpnäärme ületalitlus;
 • glaukoom ( rohekae );
 • kui olete ärevusseisundis; või
 • kui Teil on varasemalt esinenud ravimi- või alkoholi väärtarvitus.

enne Adipex´i kasutamist rääkige oma arstile, kui olete allergiline ükskõik millisele ravimile või kui Teil on:

 • probleemid kilpnäärmega;
 • rahutushäired;
 • epilepsia või muu haigushooge tekitav häire; või
 • diabeet.

Kui Teil esineb ükskõik milline neist haigusseisunditest, ei pruugi Teil olla võimalik kasutada Adipex´i, võite vajada raviannuse reguleerimist või spetsiaalseid teste ravikuuri ajal.
Ei ole teada, kas Adipex ohustab loodet. Ärge kasutage Adipex´i rasedana, ilma oma arsti sellest teavitamata. Ka ei ole teada, kas Adipex imendub rinnapiima või kas see võib ohustada imetatavat last. Enne Adderall´i kasutamist teavitage kindlasti oma arsti, et toidate last rinnaga. Ärge andke seda ravimit alla 16-aastastele, ilma arsti ettekirjutuseta.

Kuidas Adipex´i kasutada?

Kasutage seda ravimit täpselt nii nagu arst on Teile ettekirjutanud. Ärge kasutage seda ravimit suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile soovitanud. Järgige ravimi infolehe kasutusjuhendit.
Adipex´i pikaajaline kasutamine suurtes doosides võib põhjustada tõsiseid nahaprobleeme, unehäireid ( unetust ), muutusi iseloomus ja tekitada üliaktiivsuse või ärrituvuse tundeid. Võtke seda ravimit koos terve klaasi veega. Parim on võtta Adipex´i tühja kõhuga, enne hommikusööki või vähemalt 10 kuni 14 tundi enne uinumist.
Adipex´i peaks kasutama ainult lühiajaliselt, nagu paar nädalat.
Ärge purustage, närige, lõhkuge või avage Adderall´i kapslit. Neelake kapsel tervelt alla. See on spetsiaalselt tehtud selleks, et ravim vabaneks organismi aeglaselt. Kapsli lõhkumine või avamine põhjustaks liiga suure ravimiannuse vabanemise üheaegselt.
Kui lõpetate Adipex´i kasutamise pärast pikaajalist ravikuuri, võivad Teil tekkida võõrutuse sümptomid. Ärge lõpetage ravimi kasutamist ootamatult, ilma oma arstiga konsulteerimata.
Te peate ravimi annust vähendama järk-järgult, enne kui saate sellest täielikult loobuda.
Ärge võtke Adipex´i õhtuti, kuna see võib põhjustada unehäireid ( unetust ).
Lõpetage Adipex´i kasutamine, kui Teie näljatunne on suurenenud või kui arvate, et ravim ei mõju õigesti. Ärge võtke topeltkogust Adipex´i ravimi mõju suurendamiseks. Ravimi üleannustamine võib tekitada tõsiseid, eluohtlikke kõrvaltoimeid.
Adipex võib tekitada sõltuvust ja seda ei tohiks kasutada ilma arsti ettekirjutuseta.
Pidage meeles, kui palju tablette on tarvitatud igast selle ravimi uuest purgist. Adipex´i võidakse väärtarvitada ja seepärast peaksite olema teadlik, kui keegi Teie peres kasutab seda ravimit vääralt või ilma arsti ettekirjutuseta. Säilitage Adipex´i toatemperatuuril; niiskuse ja kuumuse eest kaitstult.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Võtke unustatud doos kohe kui see Teile meenub. Kui on juba aeg uueks doosiks, jätke unustatud ravimi annus võtmata ja võtke ravimit järgmisel plaanipärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Üleannustamise kahtluse korral võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiiniosakonnaga. Adipex´i üledood võib lõppeda surmaga.
Adipex´i üledoosi sümptomite hulka võivad kuuluda orientatsioonihäired, hallutsinatsioonid, rahutus või agressiivsus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu, ebaühtlased südamelöögid, värinad, hingamise kiirenemine, peapööritus, minestamine või haigushood ( krambid ).

Mida peaks vältima Adipex´i kasutamise ajal?

Vältige alkoholi tarvitamist. See võib suurendada mõningaid Adipex´i kõrvaltoimeid. Ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada Teie mõtlemis- või reaktsioonikiirust. Olge ettevaatlik, kui juhite transpordivahendit või teete midagi, mis nõuab kogu Teie tähelepanu.

Adipex´i võimalikud kõrvaltoimed?

Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus. Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge koheselt arsti poole, kui Teil tekib ükskõik milline neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • valu rindkeres, pahkluude või jalgade paistetus, peapööritus, minestamine, hingeldus isegi väiksel jõupingutusel;
 • kiired või ebaühtlased südamelöögid;
 • ebaharilikud mõtted või käitumine, rahutus või orientatsioonihäired;
 • vererõhu tõus ( tõsine peavalu, nägemishäired, keskendumisraskused, valu rindkeres, tuimus, krambid ).
 • Sagedamini võivad tekkida vähemtõsised kõrvaltoimed, nagu:
 • närvilisus või rahutus;
 • peavalu, pearinglus, värinad;
 • unehäired ( unetus );
 • suukuivus või ebameeldiv maitse suus;
 • kõhulahtisus või kõhukinnisus; või
 • sügelus.

Teised kõrvaltoimed, mida siin infolehes pole nimetatud, võivad ilmneda. Rääkige oma arstile kõigist ebatavalistest või eriti tülikatest kõrvaltoimetest.

Adipex´i koostoimed teiste ravimitega?

Enne Adipex´i kasutamist rääkige oma arstile, kui te kasutate ükskõik millist ravimit alljärgnevaist:

 1. ravimeid kõrge vererõhu raviks;
 2. insuliini või diabeedi ravimeid, mis on suukaudsed;
 3. guanadrel ( Hylorel ), guanethidine ( Ismelin );
 4. antidepressandid nagu citalopram ( Celexa ), escitalopram ( Lexapro ), fluoxetine ( Prozac, Sarafem ), fluvoxamine ( Luvox ), paroxetine ( Paxil ), sertraline ( Zoloft );
 5. antidepressandid nagu amitriptyline ( Elavil, Etrafon ), amoxapine ( Ascendin ), clomipramine ( Anafranil ), desipramine ( Norpramin ), doxepin ( Sinequan ), imipramine ( Janimine, Tofranil ), nortriptyline ( Pamelor ), protriptyline ( Vivactil ), trimipramine ( Surmontil ).

Kui te kasutate ükskõik millist ravimit neist, ei pruugi Teil olla võimalik kasutada Adipex´i, võite vajada ravimi annuse reguleerimist või spetsiaalseid teste ravikuuri ajal.
Teised ravimid, mida siin pole nimetatud, võivad mõjutada Adipex´i. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.