Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zeffix

ATC Kood: J05AF05
Toimeaine: lamivudine
Tootja: Glaxo Group Ltd