Ravimid "e"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Enahexal 20 mg - tablett (20mg) C09AA02 enalapriil
Equoral 100 mg - pehmekapsel (100mg) L04AD01 tsüklosporiin
Enap - tablett (10mg) C09AA02 enalapriil
Equoral 25 mg - pehmekapsel (25mg) L04AD01 tsüklosporiin
Equoral 50 mg - pehmekapsel (50mg) L04AD01 tsüklosporiin
Escepran - õhukese polümeerikattega tablett (25mg) L02BG06 eksemestaan
Escitalopram actavis - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) N06AB10 estsitalopraam
Etrixenal - tablett (250mg) M01AE02 naprokseen
Efavirenz sandoz - õhukese polümeerikattega tablett (600mg) J05AG03 efavirens
Escadra - gastroresistentne kõvakapsel (20mg) A02BC05 esomeprasool