Ravimid "e"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Esomeprazole actavis - gastroresistentne tablett (20mg) A02BC05 esomeprasool
Etoxib - õhukese polümeerikattega tablett (90mg) M01AH05 etorikoksiib
Enrobioflox 10% - suukaudne lahus (100mg 1ml) QJ01MA90 enrofloksatsiin
Esomeprazole actavis - süste-/infusioonilahuse pulber (40mg) A02BC05 esomeprasool
Etoxib - õhukese polümeerikattega tablett (120mg) M01AH05 etorikoksiib
Enrobioflox 5% - süstelahus (50mg 1ml) QJ01MA90 enrofloksatsiin
Eslorex 10 mg - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) N06AB10 estsitalopraam
Etoxib - õhukese polümeerikattega tablett (30mg) M01AH05 etorikoksiib
Enrotron 100 - süstelahus (100mg 1ml) QJ01MA90 enrofloksatsiin
Extraneal - peritoneaaldialüüsilahus (7,5%) B05DA80 isotoonilised lahused