Diflazon - kõvakapsel (150mg)

ATC Kood: J02AC01
Toimeaine: flukonasool
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto