Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Celvapan

Celvapan

Celvapan on süstitav vaktsiin. See sisaldab inaktiveeritud (hävitatud) gripiviirusi. Celvapan sisaldab gripiviiruse tüve A/California/07/2009 (H1N1)v.

Celvapan

Mis on Celvapan?

Celvapan on süstitav vaktsiin. See sisaldab inaktiveeritud (hävitatud) gripiviirusi. Celvapan sisaldab gripiviiruse tüve A/California/07/2009 (H1N1)v.

Milleks Celvapani kasutatakse?

Celvapan on vaktsiin, mis kaitseb gripiviiruse A (H1N1)v 2009 põhjustatud gripi eest. Celvapan määratakse ametlike soovituste järgi. Celvapan on retseptiravim.

Kuidas Celvapani kasutatakse?

Celvapani manustatakse süstina õlavarre või reie lihasesse kahe annusena, mille vahele tuleb jätta vähemalt kolm nädalat.

Kuidas Celvapan toimib?

Celvapan on vaktsiin. Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Celvapan sisaldab viirust A(H1N1)v 2009. Kõigepealt inaktiveeritakse (hävitatakse) viirus, et see ei põhjustaks haigust. Kui inimesele manustatakse vaktsiini, peab immuunsüsteem inaktiveeritud viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. Kui immuunsüsteem puutub viirusega kokku hiljem uuesti, tekivad organismis antikehad kiiremini. See aitab kaitsta haiguse eest.
Celvapanis kasutatavaid viirusi kasvatatakse imetajarakkudes, erinevalt mõnede teiste gripivaktsiinide viirustest, mida kasvatatakse kanamunades.

Kuidas Celvapani uuriti?

Celvapan töötati algselt välja pandeemiavaktsiinina kasutamiseks juunis 2009 väljakuulutatud A (H1N1)-gripi pandeemia ajal. Kahes põhiuuringus vaadeldi kahe kolmenädalase vahemikuga manustatud Celvapan H1N1 annuse suutlikkust tekitada immuunvastust. Ühes uuringus osales 408 tervet täiskasvanut, kellest pooled olid vähemalt 60-aastased (202 patsienti said Celvapani täisannuse ja ülejäänud pool annust) ning teises 167 tervet last vanuses 6 kuud – 17 aastat (101 last said said Celvapani täisannuse ja ülejäänud pool annust).

Milles seisneb uuringute põhjal Celvapani kasulikkus?

Mõlemas uuringus näidati, et vaktsiin tekitab kaitsva antikehade sisalduse, mida peetakse inimravimite komitee kriteeriumide kohaselt piisavaks.

Mis riskid Celvapaniga kaasnevad?

Celvapani kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 vaktsineeritul 10st) on peavalu, süstekoha valulikkus ja väsimus. Celvapani kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. Celvapani ei tohi anda patsientidele, kellel on tekkinud anafülaktiline reaktsioon (raske allergiline reaktsioon) vaktsiini mis tahes komponendi või aine suhtes, mida vaktsiin mikrokogustes sisaldab, näiteks formaldehüüd, bensonaas või sahharoos.

Miks Celvapan heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Celvapani kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda vaktsiini müügiloa.
Celvapani müügiluba anti esialgu erandkorras, sest teaduslikel põhjustel ei olnud ravimi heakskiitmise ajal olemas selle kohta piisavat teavet. Et ettevõte esitas vajaliku lisateabe, tühistati müügiloa erandkorras väljastatus 12. augustil 2010.
Muu teave Celvapani kohta Euroopa Komisjon andis Celvapani müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Baxter AG 4. märtsil 2009. Müügiluba kehtib viis aastat ja seda on võimalik pikendada. Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Celvapani kohta on siin. Celvapani kasutamise üksikasjalik teave on pakendi infolehel, mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2010.