Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Corlentor

Corlentor

Corlentor on ravim, mis sisaldab toimeainena ivabradiini. Seda turustatakse virsikuvärvi tablettidena (piklikud 5 mg, kolmnurksed 7,5 mg).

Corlentor

Mis on Corlentor?

Corlentor on ravim, mis sisaldab toimeainena ivabradiini. Seda turustatakse virsikuvärvi tablettidena (piklikud 5 mg, kolmnurksed 7,5 mg). 5 mg tablettidel on poolitusjoon, mis võimaldab neid kergesti pooleks murda. Üks pool sisaldab 2,5 mg ivabradiini.

Milleks Corlentori kasutatakse?

Corlentori kasutatakse pikaajalise stabiilse stenokardia (füüsilise pingutuse tagajärjel tekkivad ja südame verevarustuse häiretest põhjustatud valud rinnus, lõua- või seljavalud) sümptomaatiliseks raviks. Seda kasutatakse südamepärgarteritõvega (südamelihast verega varustavate veresoonte ummistus) vähemalt 18-aastastel täiskasvanutel, kellel on normaalne siinusrütm (südamerütm). Corlentori võib kasutada järgmistel patsiendirühmadel:
• patsientidel, kes ei saa kasutada või ei talu beetablokaatoreid (teist tüüpi stenokardiaravimid);
• patsientidel, kelle haigus ei allu ravile ainult beetablokaatoritega ning kelle südame löögisagedus on suurem kui 60 lööki minutis. Nendel patsientidel kasutatakse Corlentori koos beetablokaatoritega.
Corlentor on retseptiravim.
Kuidas Corlentori kasutatakse?
Corlentori manustatakse kaks korda ööpäevas, hommiku- ja õhtusöögiga.
Soovitatav algannus on 5 mg kaks korda ööpäevas. Üle 75-aastastel patsientidel võib kasutada annust 2,5 mg kaks korda ööpäevas, enne kui nende annust suurendatakse 5 mg-ni kaks korda ööpäevas.
Pärast kolme- kuni neljanädalast ravi võib annust suurendada olenevalt patsiendi ravivastusest 7,5 mg-ni kaks korda ööpäevas.

Kuidas Corlentor toimib?

Stenokardiasümptomeid põhjustab südame ebapiisav varustatus hapnikurikka verega. Stabiilse stenokardia korral tekivad need sümptomid füüsilise pingutuse tagajärjel. Corlentori toimeaine ivabradiin blokeerib If voolu siinussõlmes, mis on südame kokkutõmbeid kontrolliv ja löögisagedust reguleeriv stimulaator. If voolu blokeerimisel südame löögisagedus aeglustub, südamel on vaja teha vähem tööd ja ta vajab vähem hapnikurikast verd. Seetõttu Corlentor vähendab stenokardia sümptomeid või hoiab neid ära.

Kuidas Corlentori uuriti?

Corlentori on uuritud viies põhiuuringus, milles osales üle 4000 pikaajalise stabiilse stenokardiaga täiskasvanud patsienti. Ravimit võrreldi platseeboga (näiv ravim) 360 patsiendil, atenolooliga (beetablokaator) 939 patsiendil ja amlodipiiniga (samuti stenokardiaravim) 1195 patsiendil. Corlentori võrreldi platseeboga lisamisel atenoloolile (889 patsiendil) ja lisamisel amlodipiinile (728 patsiendil). Iga uuring kestis 3-4 kuud. Efektiivsuse põhinäitaja oli aeg, mille jooksul suutsid patsiendid jalgrattal või jooksulindil harjutada, mõõdetuna uuringu alguses ja lõpus.

Milles seisneb uuringute põhjal Corlentori kasulikkus?

Corlentor suurendas platseebost efektiivsemalt koormustaluvust ning oli sama efektiivne kui atenolool ja amlodipiin. Corlentor oli platseebost efektiivsem ka lisamisel atenoloolile. Corlentori lisamine amlodipiinile siiski täiendavat kasu ei andnud.

Mis riskid Corlentoriga kaasnevad?

Corlentori kõige sagedam kõrvaltoime (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on helendav nägemisfenomen (fosfeenid, nägemisvälja mööduv helendus). Corlentori kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.
Corlentori ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla ivabradiini või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Seda ei tohi kasutada patsientidel, kelle südame löögisagedus on puhkeolekus alla 60 löögi minutis, kellel on väga madal vererõhk, erinevat liiki südamehäired (kardiogeenne šokk, rütmihäired, südameatakk või südamepuudulikkus) või rasked maksaprobleemid. Rasedad ja rinnaga toitvad patsiendid Corlentori kasutada ei tohi. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.
Ettevaatlik peab olema ka Corlentori võtmisel koos teiste ravimitega. Ravimite täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Corlentor heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Corlenori efektiivsus stenokardia ravis on piisav ning selle ohutuseprofiil on vastuvõetav kasutamiseks alternatiivse ravimina patsientidel, kelle haigus ei allu ravile beetablokaatoritega või kes ei saa neid kasutada. Komitee otsustas, et Corlentori kasulikkus ületab sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa

Muu teave Corlentori kohta

Euroopa Komisjon andis Corlentori müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Les Laboratories Servier 25. oktoobril 2005. Müügiluba on tähtajatu.


Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2010.