Bisoprolol

 

Bisoprolol

Üldine nimetus: Bisoprolol

Ravimi nimetus: Zebeta

Mis on Bisoprolol

Bisoprolol kuulub ravimigruppi nimega beta-blockers. Beta-blockers´id mõjutavad südant ja tsirkulatsiooni ( vere ringlust läbi arterite ja veenide ).
Bisoprolol´i kasutatakse hüpertensiooni ( kõrge vererõhu ) raviks.
Ravimit võidakse kasutada ka teisteleesmärkidel, kui siin infolehes nimetatud.

Tähtis informatsioon Bisoprolol´i kohta

Ärge jätke ühtegi ravimi annust vahele ega lõpetage ravimi võtmist ilma oma arstiga konsulteerimata. Ootamatu ravimi kasutuse katkestamine võib Teie haigusseisundit halvendada või põhjustada teisi tõsiseid südameprobleeme.
Kui Teil tekib vajadus ükskõik milliseks operatsiooniks, rääkige kirurgile, et kasutate seda ravimit.
Ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada Teie mõtlemis- või reaktsioonikiirust. Olge ettevaatlik, kui juhite transpordivahendit või teete midagi, mis nõuab tähelepanu ja kiiret reageerimist. Vältige alkoholi tarbimist. See võib suurendada mõningaid Bisoprolol´i kõrvaltoimeid. Bisoprolol on ainult osa hüpertensiooni raviprogrammist, mille juurde võivad kuuluda ka dieet, treening ja kaalujälgimine. Järgige väga täpselt oma dieeti, ravimite võtmist ja treeningplaani, kui Teil ravitakse hüpertensiooni.
Jätkake selle ravimi kasutamist täpselt nii nagu teid juhendati, isegi siis, kui tunnete end paremini. Kõrgel vererõhul sageli sümptomid puuduvad. Võimalik, et peate kasutama vererõhu ravimeid terve ülejäänud elu.

Enne Bisoprolol´i kasutamist

Te ei peaks kasutama seda ravimit, kui olete allergiline Bisoprolol´ile või kui Teil esineb teatud tõsine südame seisukord, nagu näiteks "AV block" or slow heart rhythm.
Teatud haigusseisundite esinemise korral võite vajada raviannuse reguleerimist või spetsiaalseid teste, et seda ravimit ohutult kasutada. Enne bisoprolol´i kasutamist, rääkige oma arstile, kui Teil esineb:

 • astma, bronhiit, emfüseem;
 • diabeet ( selle ravimi kasutamisel on Teil raskem aru saada, kui veresuhkur on madal );
 • südameprobleemid, nagu angina, heart block, slow heart rhythm, or congestive heart failure;
 • maksahaigus;
 • kilpnäärme häire; või
 • tsirkulatsiooniprobleemid ( nagu Raynaud's syndrome ).

FDA raseduse kategooria C. Ei ole teada, kas see ravim on lootele ohtlik. Enne ravimi kasutamist, rääkige oma arstile, kui olete rase või planeerite rasestuda ravikuuri ajal. Ei ole teada, kas bisoprolol eritub rinnapiima või kas see võib ohustada imetatavat last. Enne bisoprolol´i kasutamist teavitage kindlasti oma arsti, et toidate last rinnaga.

Kuidas bisoprolol´i kasutada?

Kasutage ravimit alati arsti ettekirjutusi järgides. Ärge kasutage seda suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile rääkinud. Järgige ravimi infolehes antud kasutamisõpetust.
Võtke bisoprolol´i terve klaasi veega.
Võtke bisoprolol´i iga päev samal ajal.
Teie arst võib aeg-ajalt Teie raviannust muuta, et saada parim tulemus sellest ravimist.
Ärge jätke ühtegi ravimi annust vahele ega lõpetage ravimi võtmist ilma oma arstiga konsulteerimata. Ootamatu ravimi kasutuse katkestamine võib Teie haigusseisundit halvendada või põhjustada teisi tõsiseid südameprobleeme.
Olemaks kindel, et bisoprolol aitab Teie haigusseisundi korral, peab arst Teie vererõhku regulaarselt kontrollima. Ärge jätke ühtegi arstivisiiti vahele.
Kui Teil tekib vajadus ükskõik milliseks operatsiooniks, rääkige kirurgile, et kasutate seda ravimit.
Bisoprolol on ainult osa hüpertensiooni raviprogrammist, mille juurde võivad kuuluda ka dieet, treening ja kaalujälgimine. Järgige väga täpselt oma dieeti, ravimite võtmist ja treeningplaani, kui Teil ravitakse hüpertensiooni.
Jätkake selle ravimi kasutamist täpselt nii nagu teid juhendati, isegi siis, kui tunnete end paremini. Kõrgel vererõhul sageli sümptomid puuduvad. Võimalik, et peate kasutama vererõhu ravimeid terve ülejäänud elu.
Säilitage seda ravimit toatemperatuuril, eemal niiskusest ja kuumusest.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Võtke unustatud doos kohe kui see Teile meenub. Kui järgmise raviannuse võtmiseni on vähem kui 4 tundi, jätke unustatud doos võtmata ja võtke ravimit järgmisel plaanipärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Üleannustamise kahtluse korral võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiiniosakonnaga. Üledoosi sümptomite hulka võivad kuuluda slow heart rate, kähin või hingeldus, pearinglus, rahutus, orientatsioonihäired, iiveldus, higistamine, kahvatu nahk, minestus, haigushood ( krambid ).

Mida peaks vältima bisoprolol´i kasutamise ajal?

Ravim võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada Teie mõtlemis- või reaktsioonikiirust. Olge ettevaatlik, kui juhite transpordivahendit või teete midagi, mis nõuab tähelepanu ja kiiret reageerimist.
Vältige liiga kiiret püstitõusmist istuvast või lamavast asendist, võite tunda pearinglust. Tõuske aeglaselt ja üritage hoida tasakaalu, et ennetada kukkumist.
Vältige alkoholi tarbimist. See võib suurendada mõningaid bisoprolol´i kõrvaltoimeid.
Bisoprolol´i kõrvaltoimed
Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus. Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge koheselt arsti poole, kui Teil tekib ükskõik milline neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • aeglased, kiired või pekslevad südamelöögid;
 • valu rindkeres, minestamine;
 • orientatsioonihäired, hallutsinatsioonid;
 • hingeldus, isegi väiksel jõupingutusel;
 • jalgade või pahkluude paistetus;
 • valu või kipituse tunne kui urineerite;
 • tuimus, kipitus või külmatunne kätes ja jalgades;
 • vähemtõsiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:
 • suukuivus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu;
 • kõhulahtisus, kõhukinnisus, suurenenud urineerimine;
 • vesine või kinnine nina, kumisemine kõrvus;
 • väsimus- või nõrkustunne;
 • unehäired ( unetus );
 • unisus, pearinglus, spinning sensation;
 • depressioon, ängistus, rahutustunne;
 • liigese- või lihasvalu;
 • leebe sügelus või nahalööve;
 • libiido langus;

See ei ole täielik nimekiri kõrvaltoimetest ja teised kõrvaltoimed võivad esineda. Rääkige oma arstile kõigist ebatavalistest või eriti tülikatest kõrvaltoimetest.

Koostoime teiste ravimitega?

Rääkige oma arstile kõigist ravimitest, mida kasutate, eriti aga:

 1. clonidine ( Catapres );
 2. digitalis ( digoxin, Lanoxin );
 3. disopyramide ( Norpace );
 4. guanethidine ( Ismelin );
 5. rifampin ( Rifadin, Rifater, Rifamate );
 6. insuliin or diabeedi ravimid, mida manustate suukaudselt;
 7. mingi teine beta-blocker, nagu näiteks atenolol ( Tenormin ), carvedilol ( Coreg ), labetalol ( Normodyne, Trandate ), metoprolol ( Lopressor, Toprol ), nadolol ( Corgard ), propranolol ( Inderal, InnoPran ), sotalol ( Betapace ) ja teised;
 8. südame ravimid, nagu nifedipine ( Procardia, Adalat ), reserpine ( Serpasil ), verapamil ( Calan, Verelan, Isoptin ) või diltiazem ( Cartia, Cardizem ); või
 9. astma või teiste hingamishäirete ravimid, nagu albuterol ( Ventolin, Proventil ), bitolterol ( Tornalate ), metaproterenol ( Alupent ), pirbuterol ( Maxair ), terbutaline ( Brethaire, Brethine, Bricanyl ) ja teised.

See nimekiri ei ole täielik ja võib leiduda teisi ravimeid, mis mõjutavad bisoprolol´i. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.