Ravimid "a"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Aleptolan - õhukese polümeerikattega tablett (1mg) N05AX08 risperidoon
Actifed - tablett (60mg +2,5mg) R01BA81 pseudoefedriin +triprolidiin
Alkeran - õhukese polümeerikattega tablett (2mg) L01AA03 melfalaan
Ammily 2 mg 0,03 mg - õhukese polümeerikattega tablett (2mg +0,03mg) G03AA16 dienogest +etünüülöstradiool
Anastrozole accord 1mg - õhukese polümeerikattega tablett (1mg) L02BG03 anastrosool
Atoris - õhukese polümeerikattega tablett (40mg) C10AA05 atorvastatiin
Abacavirlamivudine mylan - õhukese polümeerikattega tablett (300mg +600mg) J05AR02 lamivudiin +abakaviir
Anastrozole sanoswiss 1 mg - õhukese polümeerikattega tablett (1mg) L02BG03 anastrosool
Alka-seltzer - kihisev tablett (324mg) N02BA01 atsetüülsalitsüülhape
Airbufo forspiro - annustatud inhalatsioonipulber (4,5mcg +160mcg 1annuses) R03AK07 formoterool +budesoniid