Astator - õhukese polümeerikattega tablett (60mg)

ATC Kood: C10AA05
Toimeaine: atorvastatiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto