Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Azmacort


Üldnimetus: triamcinolone`i inhalatsioon ( trye am SIH no lone )
Brändinimetus: Azmacort
Mis on azmacort
Triamcinolon on steroid. See vältib kehas olevate substantsioonide, mis põhjustavad põletiku vabastust.

Üldnimetus: triamcinolone`i inhalatsioon ( trye am SIH no lone )

Brändinimetus: Azmacort

Mis on azmacort

Triamcinolon on steroid. See vältib kehas olevate substantsioonide, mis põhjustavad põletiku vabastust.
Azmacortit kasutatakse astma haigushoo vältimiseks. See ei ravi astma haigushoogu, mis on juba alanud.
Azmacortit võib kasutada ka teiseks eemärgiks, mis ei ole selle meditsiinijuhi sees.

Mis on minu jaoks kõige tähtsam informatsioon Azmacorti kohta?

Ärge kasutage Azmacorti juba alanute astma haigushoogude ravimiseks. See ei tööta nii kiiresti, et teie sümptoome ümber pöörata. Kasutage teist, lühema tegevusajaga inhalatsiooni ravimit astma haigushoogude ravimiseks.
Küsige nõu oma arstilt, kui teie astma haigushoogud ei parane pärast Azmacoti 2-nädalast kasutamist.
Konsulteerige arstiga, kui te arvate, et mõni teie astma ravimitest ei tööta nii hästi kui tavaliselt. Suurenenud ravimite vajadus võib olla suure astma haigushoo varajane märk. Teie annuse vajadused võivad olla muudatud, kui teil on tulemas operatsioon, te olete haige või teil on stress, või teil oli hiljuti astma haigushoog. Kui te olete loobunud oraalsest ( suuga võtnud ) steroidist ning võtate Azmacortit, te võite vajada steroidid juhul, kui teil on stress või astma haigushoog või teine meditsiiniline ettenägematu juhtum. Kandke identifikatsioonikaarti või meditsiini alarmi ID, et teised teaksid, et te vajate oraalset steroidi ettenägematu juhu korral.

Mida ma pean arutama oma arstiga enne Azmacorti kasutamist?

Enne Azmacorti kasutamist ütle oma arstile, kas sa olid haige või sul oli mingisugune infektsioon ( eriti tuberkuloos ). Te ei saa Azmacorti kasutada enne kui olete terve.
FDA raseduse C kategooria. See ravim võib olla mittesündinud lapse jaoks ohtlik. Öelge oma arstile, kui olete rase või planeerite rasedust ravimise kasutamise jooksul. See ei ole teatud, kas Azmacort saabub rinnapiimasse või kas see võib imikut kahjustada. Ärge kasutage Azmacortit juhul, kui te ei öelnud oma arstile, et toidate oma last rinnaga.
Triamcinolone võib mõjutada lapse kasvu. Teatage oma arstile, kui  arvate, et teie laps ei kasva normaalselt, kui te kasutate Azmacortit.
Ärge andke ravimit lastele, kes on noorem kui 5 ea.
Pikkaajaline steroidide kasutamine võib põhjustada osteoporoosit, eriti kui te suitsetade, ei võimle, ei saa piisavalt D vitamiini või kaltsiumit teie ratsioonis, või kui paljudel teie pere liikmetel on osteoporoos. Rääkige oma arstiga teie osteoporoosi haigestumise riskist.

Kuidas ma pean Azmacortit kasutama?

Kasutage Azmacortit täpselt nii, kuidas see on teile ette kirjutatud. Ärge kasutage ravimit suuremates kogudes või kauem kui on arst määranud. Azmacort läheb koos püsiva instruktsiooniga ohutuks ja effektiivseks kasutamiseks. Jälgige neid instruktsioone tähelepanelikult. Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on küsimusi.
Ärge kasutage Azmacorti juba alanute astma haigushoogude ravimiseks. See ei tööta nii kiiresti, et teie simptoome ümber pöörata. Kasutage teist, lühema tegevusajaga inhalatsiooni ravimit astma haigushoogude ravimiseks.
Et teie suus pärmiinfektsiooni arenemise võimalusi alandada, loputage veega pärast Azmacorti kasutamist. Ärge neelake.
Tavaliselt ravitakse astmat ravimite kombinatsiooniga. Paremaks tulemuseks kasutage kõike ravimeid nii, kui seda soovitab teie arst. Ärge muutke ravimite doosi või kogust teie arsti nõuandeta.
Azmacorti regulaarne kasutamine on väga tähtis parema tulemuse saavutamiseks. Täitke oma ettekirjutust enne ravimist täielikust loobumisest.
Küsige nõu oma arstilt, kui teie astma haigushoogud ei parane pärast Azmacoti 2-nädalast kasutamist.
Konsulteerige arstiga, kui te arvate, et mõni teie astma ravimitest ei tööta nii hästi kui tavaliselt. Suurenenud ravimite vajadus võib olla suure astma haigushoo varajane märk. Teie annuse vajadused võivad olla muudatud, kui teil on tulemas operatsioon, te olete haige või teil on stress, või teil oli hiljuti astma haigushoog. Kui te olete loobunud oraalsest ( suuga võtnud ) steroidist ning võtate Azmacortit, te võite vajada steroidid juhul, kui teil on stress või astma haigushoog või teine meditsiiniline ettenägematu juhtum. Kanna identifikatsioonikaart või meditsiini alarmi ID, et teised teaksid, et te vajate oraalset steroidi ettenägematu juhu korral.
Hoidke Azmacortit toatemperatuuril, kuivas ja jahedas kohas. Hoidke ravimi plekktoosi suurest palavusest eemal, näiteks avatud tulel või autos soojal päeval. Plekktoos võib plahvatada kui see saab liiga soojaks.

Mis juhtub kui ma jätan doosi vahele?

Kasutage ravimit nii kiiresti kui see tuleb teile meelde. Kui see on peaaegu järgmise doosi aeg, jätke unustatud dood vahele ning oodake järgmise doosi planeeritud aega. Ärge kasutage lisaravimit, et unustatut doosi kompenseerida.

Mis juhtub kui ma võtan doosi üle?

Vajate  meditsiinilist abi korral, kui te arvate, et olete kasutanud liiga palju ravimit. Azmacorti ülevõtmine ei produtseeri elu ähvardavaid sümptoome.

Mida ma pean vältima Azmacorti kasutades?

Steroidi ravim võib vähendada vereelemente, mis aitavad teie kehal võidelda infektsioonidega. See kergendab haigestumist haigete ümbruskonna juhul. Vältige hageid inimesi või inimesi, kellel on infektsioonid. Rääkige oma arstiga, kui te olite kontaktis inimesega, kellel on leetrid või tuulerõuged.
Azmacorti kõrvaltoimed.
Vajate ettenägematu juhu meditsiinilist abi, kui teil on  mõni nendest allergilistest reaktsioonidest: täpid, raskenenud hingamine, näo, huulte, keele või kurga paistetus. Helistage oma arstile, kui teil on mõni nendest tähtsatest kõrvaltoimetest:

 • nõrkus, väsinud tunne, iiveldus, isu kaotus, kaalu kaotus;
 • hingamise kähisemine pärast Azmacorti kasutamist;
 • naha lööve, raske pakitsus, tuimus, valu, lihaste nõrgemine;
 • valu või põletamine kui te urineerite;
 • keha rasva vormi või asukoha muutused ( eriti teie käes, jalas, näol, kaelas, rinnas või pihtas );
 • halvenenud astma haigushoogud;

Mitte nii tähtsad kõrvaltoimed võivad olla:

 • iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu;
 • liigeste- või lihaste valu;
 • teie suu, nina või kurgu kuivamine,
 • valged laigud või valud teie suus või huultes;
 • umbne nina, põu valu, kurguvalu, köha; või
 • rämedus või madalanud hääl.

See ei ole kõrvaltoimete täielik nimekiri ning teised võivad ilmneda ka. Öelge oma arstile teistest ebatavalistest või tüütavatestkõrvaltoimetest.

Missugused teised ravimid võivad Azmakortile mõjuda?

Mõned teised ravimid võivad Azmacortile mõjuda. Öelge oma arstile kõikidest retseptidest ja ravimitest, mida te kasutate ( sh vitamiinid, mineraalid, herbaalsed tooded ning teiste arstidega välja kirjutatud ravimid ). Ärge alustage uue ravimi kasutamist enne oma arsti soovitust.