Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Apriso

Üldine nimi: mesalamiin ( suukaudne )
Tootemarkide nimed: Apriso, Asacol, Lialda, Pentasa
Mis on apriso
Apriso mõjutab kehas ainet, mis põhjustab põletikku, koe kahjustusi ja kõhulahtisust.
Aprisot kasutatakse haavandilise koliidi, proktiidi ja proktosigmoitiidi ravimiseks. Seda kasutatakse ka haavandilise koliidi sümptomite taasesinemise ära hoidmiseks.

Üldine nimi: mesalamiin ( suukaudne )

Tootemarkide nimed: Apriso, Asacol, Lialda, Pentasa

Mis on apriso

Apriso mõjutab kehas ainet, mis põhjustab põletikku, koe kahjustusi ja kõhulahtisust.
Aprisot kasutatakse haavandilise koliidi, proktiidi ja proktosigmoitiidi ravimiseks. Seda kasutatakse ka haavandilise koliidi sümptomite taasesinemise ära hoidmiseks.
Aprisot võib kasutatada ka teistel otstarvetel, mis ei ole antud ravimijuhendis välja toodud.

Oluline informatsioon Apriso kohta

Öelge oma arstile, kui teil on mistahes tüüpi neeru- või maksahaigus või kui te olete aspiriini suhtes allergiline. Teie puhul võib vajalik olla annuste täpsustamine või spetsiaalsete testide läbiviimine Apriso ohutuks kasutamiseks. Ärge purustage, tehke katki või närige Apriso kapslit. Neelake kapsel tervena alla. See on spetsiaalselt nii formuleeritud, et ravim vabaneks kapslist alles siis, kui see on liikunud teie kõhust soolestikku.
Lõpetage koheselt Apriso kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga juhul, kui teil esineb tõsine kõhuvalu, krambid, palavik, peavalu ning verine diarröa.

Mida tuleks arutada arstiga enne Apriso kasutamist?

Te ei tohiks Aprisot kasutada juhul, kui te olete mesalamiinile või aspiriinile või teistele salitsülaatidele allergiline ( näiteks Disalcid, Doan'i Pillid, Dolobid, Salflex, Tricosal ja teised ).
Enne Apriso kasutamist öelge oma arstile, kui te olete mõndade ravimite suhtes allergiline või kui teil on:

 • maoseisund, mida nimetatakse ka püloruse stenoosiks;
 • allergia sulfasalasiini ( Azulfidine ) suhtes;
 • südamehaigus, näiteks kongestiivne südamepuudulikkus;
 • neeruhaigus; või
 • maksahaigus.

Kui teil esineb mõni nendest seisunditest, siis võib vajalik olla annuste täpsustamine või spetsiaalsete testide läbiviimine Apriso ohutuks kasutamiseks.
FDA raseduskategooria B. Aprisot ei peeta sündimata lapsele ohtlikuks. Öelge oma arstile, kui te olete rase või plaanite ravimise ajal rasedaks jääda. Mesalamiin võib imenduda rinnapiima ning rinnaga toidetavale lapsele kahjulik olla. Kui te toidate last rinnaga, siis ärge kasutage antud ravimit ilma arstiga nõu pidamata.

Kuidas Aprisot kasutada?

Kasutage Aprisot täpselt nii nagu seda teile ette kirjutati. Ärge kasutage ravimit suuremates kogustes või pikema aja jooksul kui on soovitatud. Järgige juhiseid ravimi infolehel.
Võtke Aprisot koos täis klaasi veega.
Aprisot võib tavaliselt võtta nii söögiga kui ka ilma söögita. Järgige oma arsti juhiseid.
Toimeainet aeglaselt vabastav kapsel on spetsiaalselt nii formuleeritud, et ravim vabaneks alles siis, kui see on liikunud teie kõhust soolestikku. Kapsli katki tegemine võib põhjustada ravimi enneaegset vabanemist seedetraktis.
Hoidke Aprisot toatemperatuuril eemal niiskusest ja kuumusest.

Mis juhtub annuse vahelejäämise korral?

Võtke vahelejäänud annus nii pea, kui see teile meelde tuleb. Kui käes on aeg juba järgmise doosi võtmiseks, jätke vahelejäänud annus võtmata ning võtke ravimit järgmisel ettenähtud ajahetkel. Ärge võtke rohkem ravimit vahelejäänud annuse tasa tegemiseks.

Mis juhtub üleannustamise korral?

Otsige meditsiinilist abi kui arvate, et olete antud ravimit liiga palju tarvitanud.
Üleannustamise sümptomiteks võivad olla kumin kõrvades, peapööritus, peavalu, segasus, unisus, higistamine, hingeldustõbi, oksendamine ja diarröa.

Mida tuleks Apriso kasutamise ajal vältida?

Järgige oma arsti juhiseid söögi, joogi ning tegevuse piirangute kohta Apriso kasutamise ajal.
Apriso kõrvaltoimed
Otsige meditsiinilist abi juhul, kui teil esineb mõni järgnevatest allergilise reaktsiooni sümptomitest: nõgestõbi; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus. Lõpetage koheselt Apriso tarvitamine ning võtke ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • tõsine kõhuvalu, krambid, palavik, peavalu ja verine diarröa.
 • Vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla:
 • kerge iiveldus, oksendamine, kõhukrambid, diarröa, gaasid;
 • palavik, kurguvalu või teised gripisümptomid;
 • kõhukinnisus;
 • peavalu või peapööritus;
 • väsimustunne; või
 • nahalööve.

Antud nimekiri kõrvaltoimetest ei ole täielik ning teisi võib ilmneda. Võtke ühendust oma arstiga, et saada meditsiinilist nõu kõrvaltoimete kohta. Te võite kõrvaltoimetest teatada FDAle ( USA Toidu- ja Ravimiametile ) telefoninumbril 1-800-FDA-1088.

Millised teised ravimid mõjutavad Aprisot?

Enne Apriso kasutamist öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

 1. asatiopriin ( Imuran ) või merkaptopuriin ( Purinethol );
 2. pentamidiin ( Nebupent, Pentam );
 3. takroliimus ( Prograf );
 4. amfoteritsiin B ( Fungizone, AmBisome, Amphotec, Abelcet );
 5. antibiootikumid, näiteks kapreomütsiin ( Capastat ), rifampiin ( Rifadin, Rimactane, Rifater ), vankomütsiin ( Vancocin, Vancoled );
 6. viirusevastased ravimid, näiteks atsükloviir ( Zovirax ), adefoviir ( Hepsera ), tsidofoviir ( Vistide ) või foskarnet ( Foscavir );
 7. vähiravimid, näiteks aldesleukiin ( Proleukin ), karmustiin ( BiCNU, Gliadel ), tsisplatiin ( Platinol ), ifosfamiid ( Ifex ), oksaliplatiin ( Eloxatin ), plikamütsiin ( Mithracin ), streptosotsiin ( Zanosar ) või tretinoiin ( Vesanoid ); või
 8. aspiriin või teised NSAIDid ( mittesteroidsed põletikuvastased preparaadid ), näiteks ibuprofeen ( Motrin, Advil ), naprokseen ( Aleve, Naprosyn ), diklofenaak ( Voltaren ), diflunisaal ( Dolobid ), etodolaak ( Lodine ), flurbiprofeen ( Ansaid ), indometatsiin ( Indocin ), ketoprofeen ( Orudis ), ketorolaak ( Toradol ), mefenaamhape ( Ponstel ).

Antud nimekiri ei ole täielik ning võib olla teisi ravimeid, mis võivad Aprisoga vastasmõjulised olla. Rääkige oma arstile kõikidest retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida te kasutate. Siia alla kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, taimsed tooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue ravimi kasutamist ilma oma arstiga nõu pidamata.