Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

AzaSite

 

AzaSite

Üldine nimetus: azithromycin ophthalmic

Ravimi nimetus: AzaSite

Mis on AzaSite

AzaSite ( silmade jaoks ) on macrolide antibiotic, mis võitleb bakteritega.
AzaSite´i kasutatakse bakterite põhjustatud sima infektsioonide raviks.
Ravimit võib kasutada ka teistel eesmärkidel, kui siin infolehes nimetatud.

Tähtis informatsioon AzaSite´i kohta

Te ei peaks kasutama AzaSite´i, kui olete allergiline azithromycin´ile.
Kasutage seda ravimit täpselt nii nagu arst on Teile ettekirjutanud. Ärge kasutage seda ravimit suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile soovitanud. Järgige ravimi infolehe kasutusjuhendit.
AzaSite´i tõsiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda eye drainage or crusting, tõsine silma ärritus, tunne nagu midagi oleks silmas, vesisedsilmad, suurenenud valgustundlikkus, silmade punetus või paistetus, märgid uuest infektsioonist.
Kasutage ravimit täpselt nii kaua, kui arst on Teile soovitanud. Teie sümptomid võivad leeveneda enne, kui infektsioon on täielikult ravitud.
Ärge kasutage AzaSite´i samal ajal, kui kannate kontaktläätsi. AzaSite võib sisaldada konservanti, mis võib imbuda kontaktläätsedesse. Oodake vähemalt 15 minutit pärast AzaSite´i kasutamist, enne kui panete kontaktläätsed silma.
Te ei peaks kasutama kontaktläätsi ajal, kui Teil esinevad ravitava silma infektsiooni aktiivsed sümptomid.

Enne AzaSite´i kasutamist

Te ei peaks kasutama AzaSite´i, kui olete allergiline azithromycin´ile.
FDA raseduse kategooria B. AzaSite´i ei peeta lootele kahjulikuks. Rääkige oma arstile, kui olete rase või kavatsete rasestuda ravikuuri ajal. Ei ole teada, kas Aloxi eritub rinnapiima või kas see võib ohustada imetatavat last. Enne Aloxi kasutamist teavitage kindlasti oma arsti, et toidate last rinnaga.

Kuidas AzaSite´i kasutada?

Kasutage seda ravimit täpselt nii nagu arst on Teile ettekirjutanud. Ärge kasutage seda ravimit suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile soovitanud. Järgige ravimi infolehe kasutusjuhendit.
Peske oma käsi enne silmatilkade kasutamist.
Silmatilkade kasutamine:

 1. Pöörake ravimi pudel tagurpidi ja loksutage seda korra enne iga kasutuskorda. Võtke otsik ära sel ajal, kui ravimi pudel on tagurpidi.
 2. Kallutage oma pead veidi tahapoole ja tõmmake alumine silmalaug alla. Hoidke ravimi tilgutit silmadest kõrgemal, tilguti ots suunaga alla. Vaadake üles ja tilgutist eemale, kui pigistate tilka pudelist välja ning seejärel sulgege silm.
 3. Õrnalt vajutage sõrm silma sisenurka ( nina lähedale ) umbes 1 minutiks, et vältida vedeliku voolamist Teie tear duct. Ärge kasutage rohkem kui 1 tilka, välja arvatud juhul, kui Teie arst on nii öelnud.
 4. Ärge laske tilguti otsal puutuda ühegi pinna vastu, kaasa arvatud silmade või käte. Kui tilguti muutub saastatuks, võib see põhjustada infektsiooni Teie silmas, mis võib lõppeda nägemise kaotuse või tõsise silma kahjustusega.

Kasutage ravimit täpselt nii kaua, kui arst on Teile soovitanud. Teie sümptomid võivad leeveneda enne, kui infektsioon on täielikult ravitud.
Säilitage veel avamata AzaSite´i pudelit külmkapis. Ärge sügavkülmutage. Pärast ravimi avamist võite seda hoida toatemperatuuril kuni 14 päeva. Hoidke pudelit kindlalt suletult, kui see pole Teil hetkel kasutuses ning eemal niiskusest ja kuumusest.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Võtke unustatud doos kohe kui see Teile meenub. Kui on juba aeg uueks doosiks, jätke unustatud doos võtmata ja võtke ravimit järgmisel plaanipärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge koheselt arsti poole.
On ebatõenäoline, et AzaSite´i üleannustamisel tekivad eluohtlikud sümptomid.

Mida peaks vältima AzaSite´i kasutamise ajal?

Ärge kasutage AzaSite´i samal ajal, kui kannate kontaktläätsi. AzaSite võib sisaldada konservanti, mis võib imbuda kontaktläätsedesse. Oodake vähemalt 15 minutit pärast AzaSite´i kasutamist, enne kui panete kontaktläätsed silma.
Te ei peaks kasutama kontaktläätsi ajal, kui Teil esinevad ravitava silma infektsiooni aktiivsed sümptomid.
AzaSite´i kõrvaltoimed
Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus.
Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge koheselt arsti poole, kui Teil tekib ükskõik milline neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • drainage or crusting of your eye;
 • tõsine ärritus pärast silmatilkade kasutamist;
 • tundmus, et midagi on silmas;
 • vesised silmad, suurenenud valgustundlikkus;
 • silmade punetus või paistetus; või
 • ükskõik millised märgid uuest infektsioonist.

Vähemtõsiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • kinnine nina;
 • silmade leebe torkimine, kipitus või ärritus.

See ei ole terviklik nimekiri kõrvaltoimetest ja teised kõrvaltoimed võivad esineda. Rääkige oma arstile kõigist ebatavalistest või eriti tülikatest kõrvaltoimetest.

Koostoime teiste ravimitega?

On ebatõenäoline, et teised ravimid, mida manustate suukaudselt või süstite, võiksid mõjutada AzaSite´i. Kuid paljud ravimid mõjutavad üksteist. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.