Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Amphadase

 

Amphadase

Generic Name: Hyaluronidase Injection ( high-uhl-yur-AHN-ih-dase )

Brand Name: Näited Amphadase and Vitrase

Mis on Amphadase

Amphadase ( hyaluronidase injection USP ) suurendab teiste süstitud ravimite või vedelike imendumist levimist organismis.
Amphadase on proteiini ensüüm. See põhjustab süstitud vedelike kiiret levikut kehas, mistõttu suureneb süstitud vedelike imendumine.
Ärge kindlasti kasutage Amphadase´i, kui:

  • Olete allergiline ükskõik millisele Amphadase´i koostisosale.

Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui ükskõik milline alljärgnevaist käib Teie kohta.

Enne Amphadase´i kasutamist:
Mõned meditsiinilised seisundid võivad koostoimida Amphadase´iga. Rääkige oma arstile või apteekrile, kui Teil esineb mingi meditsiiniline seisund, eriti kui ükskõik milline alljärgnevaist käib Teie kohta:

  • Kui olete rase, planeerite rasestuda, imetate;
  • Kui kasutate ükskõik millist retsepti- või käsimüügiravimit, loodustooteid, dieedi preparaati;
  • Kui Teil esineb allergiaid ravimitele, toidule või teistele ainetele;
  • Kui Teil on nahainfektsioon või nahavähk.

Mõned ravimid võivad koostoimida Amphadase´iga. Rääkige oma arstile, kui tarvitate ühtegi teist ravimit, eriti ühtegi alljärgnevaist:

  • Local anesthetics ( lidocaine ) kuna selle ravimi kõrvaltoimete tekkimise risk võib suureneda
  • Antihistamiinid ( diphenhydramine ), teatud hormoonid ( corticotropin, estrogens ), cortisone või salicylates ( aspirin ), kuna selle ravimi toime võib väheneda
  • Benzodiazepines ( alprazolam ), furosemide või phenytoin, kuna Amphadase võib nõrgendada nende toimet

See ei pruugi olla terviklik nimekiri koostoimetest, mis võivad toimuda. Küsige oma arstilt, kas Amphadase võib avaldada toimet teiste ravimitega, mida kasutate. Rääkige oma arstiga enne kui alustate või lõpetate mingi ravimi kasutamist või kui muudate raviannust.