Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Altabax

 

Altabax

Üldine nimetus: retapamulin topical

Ravimi nimetus: Altabax

Mis on Altabax

Altabax on lokaalne ( nahale kantav ) antibiootikum, mis võitleb naha bakteritega naha pinnal.
Altabax´i kasutatakse infektsiooni nimega impetiigo raviks. Impetiigo mõjutab tavaliselt nina, huuli või teisi näopiirkondi, kuid see võib nakatada ka teisi piirkondi kehal.
Altabax´i võib kasutada ka teistel eesmärkidel, kui siin infolehes nimetatud.

Tähtis informatsioon Altabax´i kohta

Kasutage ravimit alati arsti ettekirjutusi järgides. Ärge kasutage seda suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile rääkinud. Järgige ravimi infolehes antud kasutamisõpetust.
Kui unustate Altabax´i kasutada, võtke unustatud doos kohe kui see Teile meenub. Kui on juba aeg uueks doosiks, jätke unustatud doos võtmata ja võtke ravimit järgmisel plaanipärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Teised ravimid võivad Altabax´i mõjutada. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.
Lõpetage Altabax´i kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui kahtlustate üleannustamist või kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus.
Vähemtõsised kõrvaltoimed esinevad sagedamini, kuid kõigil neid ei teki. Rääkige oma arstile kõigist ebatavalistest või eriti tülikatest kõrvaltoimetest.

Enne Altabax´i kasutamist

Enne Altabax´i kasutamist rääkige oma arstile, kas olete allergiline mingile ravimile.
FDA raseduse kategooria B. Altabax´i ei peeta lootele kahjulikuks. Rääkige oma arstile, kui olete rase või kavatsete rasestuda ravikuuri ajal. Ei ole teada, kas Altabax eritub rinnapiima või kas see võib ohustada imetatavat last. Enne Aloxi kasutamist teavitage kindlasti oma arsti, et toidate last rinnaga. Alla 9 kuused lapsed ei tohiks Altabax´i kasutada.

Kuidas Altabax´i kasutada?

Kasutage ravimit alati arsti ettekirjutusi järgides. Ärge kasutage seda suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile rääkinud. Järgige ravimi infolehes antud kasutamisõpetust.
Kandke õhuke kiht Altabax´i nahale 2 korda päevas vähemalt 5 päeva jooksul ja kauem kui arst seda soovitab. Pärast ravimi peale kandmist võite haiged nahapinnad katta plaastri või puhta marlisidemega.
Peske käsi pärast ravimi nahale kandmist või pärast nahavigastuste puutumist teistel põhjustel. Impetiigo võib nakatada iga nahapiirkonda, mis puutub kokku Teie infektsiooniga.
Kasutage Altabax´i ainult selle naha seisukorra jaoks, milleks arst selle välj akirjutas. Altabax ei ravi efektiivselt teist tüüpi nahainfektsioone. Ärge jagage seda ravimit kellegagi isegi siis, kui neil esinevad samad sümptomid, mis Teilgi. Kui kellelgi Teie peres ilmnevad impetiigo sümptomid, peaks ta koheselt pöörduma oma arsti poole.
Kasutage ravimit täpselt nii kaua kui arst on Teile rääkinud. Teie sümptomid võivad paraneda enne kui infektsioon on täielikult ravitud. Säilitage Adderall´i toatemperatuuril; niiskuse ja kuumuse eest kaitstult.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Võtke unustatud doos kohe kui see Teile meenub. Kui on juba aeg uueks doosiks, jätke unustatud doos võtmata ja võtke ravimit järgmisel plaanipärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Nahale kantud Altabax´i üledoosi ei peeta eluohlikukke sümptomeid tekitavaks.

Mida peaks Altabax´i kasutamise ajal vältima?

Impetiigo on väga nakkav ja levib kergesti inimeselt inimesele. Vältige isiklike esemete nagu rätikute, pesunuustikute või raseerijate jagamist teiste inimestega, kui olete impetiigosse nakatunud. Kasutage puhast rätikut ja pesukäsna iga kord, kui käite pesemas, et hoida teid oma enda keha uuesti nakatamast.
Vältige Altabax´i sattumist silma, suhu või ninna. Ärge kandke Altabax´i tuppe või pärasoolde. Kui ravim peaks neisse piirkondadesse sattuma, loputage rohke veega.
Ärge kasutage teisi meditsiinilisi nahatooteid, välja arvatud juhul, kui Teie arst on nii öelnud. Altabax´i kõrvaltoimed
Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus.
Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui Altabax põhjustab Teie nahal tõsist ärritust. Pühkiga ravim maha ja ärge kandke seda juurde, kuni olete rääkinud oma arstiga.
Tõenäolisem on vähemtõsiste kõrvaltoimete teke nagu:

  • leebe valu, punetus, sügelus, ääritus kohas, kuhu ravimit peale kanti;
  • peavalu; või
  • kõhulahtisus.

See ei ole täielik kõrvaltoimete nimekiri ja teised kõrvaltoimed võivad esineda. Rääkige oma arstile kõigist ebatavalistest või eriti tülikatest kõrvaltoimetest.

Altabax´i koostoime teiste ravimitega?

Enne Altabax´i kasutamist rääkige oma arstile, kui te kasutate ka antifungal antibiotic´ut nimega ketoconazole ( Nizoral ). Teil ei pruugi võimalik olla kasutada Altabax´i, võite vajada raviannuse reguleerimist või spetsiaalseid teste ravikuuri ajal.
See nimekiri ei ole täielik ja võib leiduda teisi ravimeid, mis mõjutavad Altabax´i. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.