Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

AdreView

 

AdreView

Üldine nimetus: iobenguane I-123

Ravimi nimetus: AdreView

Mis on AdreView

AdreView kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse radiopaque contrast agents. Iobenguane I-123 sisaldab joodi – ainet, mis absorbeerib röntgenkiiri. Radiopaque contrast agents´i kasutatakse selleks, et paremini näha veresooni, organeid ja teisi mitteluiseid kudesid radioloogilisel läbivaatusel ( röntgenis ).
AdreView´i kasutatakse neerupealise kasvajate diagnoosimiseks.
AdreView´i võib kasutada ka teistel eesmärkidel, kui siin infolehes nimetatud.

Tähtis informatsioon AdreView´i kohta.

Te ei peaks kasutama AdreView´i, kui olete allergiline iobenguane´ile. Rääkige oma arstile, kui Teil on varem esinenud mingit tüüpi reaktsioon ühelegi teisele contrast agent´ile või kaaliumile.
Enne AdreView kasutamist, informeerige oma arsti, kui Teil on neeruhaigus, kilpnäärme häire, kui olete dehüdreeritud või võimetu urineerima, või kui olete allergiline joodile.
Rääkige oma arstile kõigist ravimitest, mida kasutate, eriti aga antidepressantidest, külmetuse ravimitest, vererõhu ravimitest või ADHD ravimitest. On võimalik, et peate lõpetama teatud ravimite kasutamise lühiajaliselt, enne kui kasutate AdreView´i.
Tarbige võimalikult palju vedelikke enne AdreView kasutamist javähemalt 48 tundi pärast selle kasutamist. Järgige oma arsti ettekirjutusi, kui palju ja mis tüüpi vedelikke peaksite tarbima enne ja pärast testi. Iobenguane I-123 on radioaktiivne ja see võib põhjustada ohtlikke toimeid Teie põiele, kui see ei ole õigesti organismist eemaldatud ( urineerimise teel ). Ärge laske endal paaril AdreView´le järgneval päeval tekkida dehüdratsiooni. Kontakteeruge oma arstiga, kui Teil tekib oksendamine või kõhulahtisus selle aja jooksul. Järgige oma arsti ettekirjutusi, mis tüüpi ja millistes kogustes vedelikke peaksite tarbima.

Enne AdreView kasutamist

Te ei peaks kasutama AdreView´i, kui olete allergiline iobenguane´ile. Rääkige oma arstile, kui Teil on varem esinenud mingit tüüpi reaktsioon ühelegi teisele contrast agent´ile või kaaliumile.
Kui Teil esinevad teatud haigusseisundid, võite vajada doosi reguleerimist või spetsiaalseid teste, et seda ravimit ohutult kasutada. Enne AdreView kasutamist, rääkige oma arstile, kui Teil esineb:

 • neeruhaigus;
 • kilpnäärme häired;
 • kui olete dehüdreeritud või võimetu urineerima;
 • olete allergiline joodile.

Kui Teil esineb ükskõik milline neist seisunditest, ei pruugi Teil olla võimalik seda ravimit kasutada, võite vajada doosi reguleerimist või spetsiaalseid teste ravikuuri ajal.
FDA raseduse kategooria C. Ei ole teada, kas see ravim on lootele ohtlik. Enne AdreView´i kasutamist, rääkige oma arstile, kui olete rase või planeerite rasestuda ravikuuri ajal. Ei ole teada, kas iobenguane I-123 eritub rinnapiima või kas see võib ohustada imetatavat last. Enne AdreView´i kasutamist teavitage kindlasti oma arsti, et toidate last rinnaga. Eakamad inimesed võivad vajada neerutalitluse teste enne AdreView´i kasutamist. On võimalik, et Teie neerutalitlust on vajalik lähemalt uurida ka pärast selle ravimi kasutamist.

Kuidas AdreView´i kasutada?

AdreView´i süstitakse veeni. Teid süstitakse haiglas või muus meditsiinikeskuses. Seda tehakse tavaliselt umbes 24 tundi enne radioloogilist testi.
Enne AdreView´i süstimist, antakse Teile vedelikku, milles sisalduv ravim kaitseb Teie kilpnääret iobenguaneI-123 kahjulike radioaktiivsete toimete eest.
Tarbige võimalikult palju vedelikke enne AdreView kasutamist javähemalt 48 tundi pärast selle kasutamist. Järgige oma arsti ettekirjutusi, kui palju ja mis tüüpi vedelikke peaksite tarbima enne ja pärast testi. Iobenguane I-123 on radioaktiivne ja see võib põhjustada ohtlikke toimeid Teie põiele, kui see ei ole õigesti organismist eemaldatud ( urineerimise teel ).
Olge valmis sageli urineerima 48 tunni jooksul pärast Teie testi. Te teate, et tarbite piisavalt vedelikke, kui urineerite sel ajal rohkem kui tavaliselt. Sagedane urineerimine aitab organismilvabaneda radioaktiivsest joodist.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Kuna seda medikamenti antakse vaid üks kord enne radioloogilist testi, ei ole Teil tarvis igapäevast doseerimise plaani. Teavitage oma arsti, kui mingil põhjusel pole Teil võimalik radioloogilist testi teha 24 kuni 30 tundi pärast ravimi süstimist.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Kuna AdreView´i süstivad meditsiiniharidusega inimesed, siis on üleannustamine ebatõenäoline.

Mida peaks vältima AdreView´i kasutamise ajal?

Ärge laske endal paaril AdreView´le järgneval päeval tekkida dehüdratsiooni. Kontakteeruge oma arstiga, kui Teil tekib oksendamine või kõhulahtisus selle aja jooksul. Järgige oma arsti ettekirjutusi, mis tüüpi ja millistes kogustes vedelikke peaksite tarbima.
AdreView kõrvaltoimed
Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus.
Vähemtõsiste AdreView kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • pearinglus;
 • leebe nahalööve või sügelus;
 • veritsus Teie intravenoosses süstikohas;
 • soojatunne, kipitus või külmatunne seal, kuhu ravimit süstiti.

See ei ole täielik nimekiri kõrvaltoimetest ja teised kõrvaltoimed võivad esineda. Võtke ühendust oma arstiga, et saada meditsiinilist nõu kõrvaltoimete kohta.

AdreView koostoime teiste ravimitega?

Rääkige oma arstile kõigist ravimitest, mida kasutate. On võimalik, et peate teatud ravimite kasutamise lühiajaliselt lõpetama, enne kui kasutate AdreView´i, eriti aga:

 1. atomoxetine ( Strattera );
 2. bupropion ( Wellbutrin, Zyban );
 3. labetalol ( Normodyne, Trandate );
 4. maprotiline ( Ludiomil );
 5. reserpine;
 6. nina limaskesta turset vähendavaid külmetuse ravimeid, dieetravimeid ja teisi stimulante; või
 7. antidepressante nagu amitriptyline ( Elavil ), amoxapine ( Asendin ), citalopram ( Celexa ), desipramine ( Norpramin ), fluoxetine ( Prozac, Sarafem, Symbyax ), imipramine ( Tofranil ), paroxetine ( Paxil ), sertraline ( Zoloft ); ja teised.

Võib leiduda teisi ravimeid, mis võivad mõjutada AdreView´d. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.