Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Adderall

 

Adderall

Üldine nimetus: amphetamine ja  dextroamphetamine

Ravimi nimetus: Adderall, Adderall XR

Mis on Adderall

Adderall on kesknärvisüsteemi stimulant. See mõjutab kemikaale ajus ning närve, mis aitavad kaasa hüperaktiivsuse ja impulsi kontrollile.
Adderall´i kasutatakse narkolepsia ja attention deficit hyperactivity disorder ( ADHD ) raviks.
Adderall´i võib kasutada ka teistel eesmärkidel kui siin infolehes nimetatud.

Tähtis informatsioon adderall´i kohta

Ärge tarvitage Adderall´i, kui te kasutate või olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud MAO inhibiitorit, nagu näiteks isocarboxazid ( Marplan ), tranylcypromine ( Parnate ), phenelzine ( Nardil ), rasagiline ( Azilect ), või selegiline ( Eldepryl, Emsam ). Tõsised, eluohtlikud kõrvaltoimed võivad esineda, kui te võtate Adderall´i enne kui MAO inhibiitor on Teie organismist eraldunud. Ärge kasutage seda ravimit, kui olete allergiline amphetamine´ile ja dextroamphetamine´ile või kui Teil esineb veresoonte kõvastumine ( arterioskleroos ), südamehaigus, mõõdukas kuni kõrge vererõhk ( hüpertensioon ), kilpnäärme ületalitlus, rohekae ( glaukoom ), tõsine rahutus- või ärevusseisund, kui Teil on varasemalt esinenud ravimite või alkoholi sõltuvus.
Mõned stimulandid on põhjustanud ootamatut surma lastel ja täiskasvanutel, kellel on esinenud tõsised südameprobleemid või congenital heart defects. Enne Adderall´i võtmist, informeerige oma arsti, kui Teil on mingit tüüpi südameprobleemid.
Selle ravimi pikaajaline kasutamine võib aeglustada lapse kasvamist. Rääkige oma arstile, kui Adderall´i kasutav laps ei kasva või ei kogu piisavalt kaalu.
Adderall´i väärtarvitamine võib tekitada sõltuvust. Pidage meeles, kui palju tablette on tarvitatud igast selle ravimi uuest purgist. Te peaksite olema teadlik, kui keegi Teie peres kasutab seda ravimit vääralt või ilma arsti ettekirjutuseta. Selle ravimi väärkasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid kõrvalmõjusid südamele.

Mida on vaja teada enne Adderall´i kasutamist

Ärge tarvitage Adderall´i, kui te kasutate või olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud MAO inhibiitorit, nagu näiteks isocarboxazid ( Marplan ), tranylcypromine ( Parnate ), phenelzine ( Nardil ), rasagiline ( Azilect ), või selegiline ( Eldepryl, Emsam ). Tõsised, eluohtlikud kõrvaltoimed võivad esineda, kui te võtate Adderall´i enne kui MAO inhibiitor on Teie organismist eraldunud.
Ärge kasutage Adderall´i, kui olete allergiline amphetamine´le ja dextroamphetamine´le või kui Teil on:

 • südamehaigus või mõõdukas kuni kõrge vererõhk ( hüpertensioon );
 • arterioskleroos ( veresoonte kõvastumine );
 • kilpnäärme ületalitlus;
 • glaukoom ( rohekae );
 • tõsine rahutus-, pinge- või ärevusseisund; või
 • kui Teil on varem esinenud ravimi- või alkoholi sõltuvus.

Mõned stimulandid on põhjustanud ootamatut surma lastel ja täiskasvanutel, kellel on esinenud tõsised südameprobleemid või congenital heart defects.
Enne Adderall´i kasutamist rääkige oma arstile, kui olete allergiline ühelegi ravimile või kui Teil esineb:

 • kaasasündinud südamerike;
 • kõrge vererõhk;
 • südamepeetus, südame rütmihäired või hiljuti esinenud südame atakk;
 • kui Teil või Teie peres on varem esinenud vaimuhaigust, psüühilisi häireid, bipolaarset haigust, depressiooni või enesetapukatseid;
 • epilepsia või muu haigushooge tekitav häire; või
 • tõmblustõbi või Tourette´i sündroom.

Kui Teil esineb ükskõik milline neist haigusseisunditest, võite vajada raviannuse reguleerimist või spetsiaalseid teste, et Adderall´i ohutult kasutada.
FDA raseduse kategooria C. See ravim võib lootele ohtlik olla. See võib põhjustada ka enneaegset sünnitust, madalat sünnikaalu või võõrutuse sümptomeid vastsündinul, kui ema kasutas Adderall´i raseduse ajal. Teavitage oma arsti, kui olete rase või planeerite rasestuda ravikuuri ajal. Amphetamine ja dextroamphetamine võivad erituda rinnapiima ja ohustada imetatavat last. Enne Adderall´i kasutamist teavitage kindlasti oma arsti, et toidate last rinnaga.
Selle ravimi pikaajaline kasutamine võib aeglustada lapse kasvamist. Rääkige oma arstile, kui Adderall´i kasutav laps ei kasva või ei kogu piisavalt kaalu.

Kuidas Adderall´i kasutada?

Kasutage seda ravimit täpselt nii nagu arst on Teile ettekirjutanud. Ärge kasutage seda ravimit suuremates kogustes või pikaajalisemalt kui arst on Teile soovitanud. Järgige ravimi infolehe kasutusjuhendit.
Teie arst võib aeg-ajalt muuta Teie doosi, veendumaks et saate Adderall´i kasutamisest parimad tulemused.
Võtke seda ravimit koos terve klaasi veega. Ärge purustage, närige, lõhkuge või avage Adderall´i kapslit. Neelake kapsel tervelt alla. See on spetsiaalselt tehtud selleks, et ravim vabaneks organismi aeglaselt. Kapsli lõhkumine või avamine põhjustaks liiga suure ravimiannuse vabanemise üheaegselt.
Olemaks kindel, et Adderall aitab Teie haigusseisundi korral, peab Teie arst teid regulaarselt nägema. Ärge jätke ühtki arstivisiiti vahele.
See ravim võib teatud meditsiinilistes testides põhjustada ebaharilikke tulemusi. Teavitage iga arsti, kes teid ravib, et kasutate Adderall´i.
Säilitage Adderall´i toatemperatuuril; niiskuse, kuumuse ja valguse eest kaitstult. 
Adderall´i väärtarvitamine võib tekitada sõltuvust. Pidage meeles, kui palju tablette on tarvitatud igast selle ravimi uuest purgist. Te peaksite olema teadlik, kui keegi Teie peres kasutab seda ravimit vääralt või ilma arsti ettekirjutuseta. Selle ravimi väärkasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid kõrvalmõjusid südamele.

Mis juhtub, kui unustate ravimit kasutada?

Võtke unustatud doos kohe kui see Teile meenub. Kui on pea-aegu aeg uueks doosiks või kui on juba õhtu, jätke unustatud doos võtmata ja võtke ravimit järgmisel hommikul. Selle ravimi tarvitamine hilja õhtul võib põhjustada unehäireid. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Mis juhtub, kui võtate ravimit rohkem kui ette nähtud?

Üleannustamise kahtluse korral võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiiniosakonnaga. Adderall´i üleannustamine võib lõppeda surmaga.
Üleannustamisel tekkivate sümptomite hulka võivad kuuluda rahutus, värinad, lihaste tõmblused, hingamise kiirenemine, orientatsioonihäired, hallutsinatsioonid, paanika, agressiivsus, seletamatu lihasvalu või –tundlikkus, lihaste nõrkus, palavik või gripisümptomid ja tumedavärviline uriin.neile sümptomitele võib järgneda depressioon ja väsimus. Teiste üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu, ebaühtlased südamelöögid, peapööritus, minestamine, haigushood ( krambid ) või kooma.

Mida peaksite vältima Adderall´i kasutamise ajal?

Adderall võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis võivad mõjutada Teie mõtlemis- või reaktsioonikiirust. Olge ettevaatlik, kui juhite transpordivahendit või teete midagi, mis nõuab kogu Teie tähelepanu.
Ärge võtke Adderall´i hilja õhtul. Liiga hilja õhtul võetud ravimi annus võib põhjustada unehäireid ( unetust ).
Vältige puuviljamahlade joomist või vitamiin C võtmist Aderall´iga samaaegselt. Nende mõjul võib organismi imenduda vähem ravimit.
Adderall´i kõrvaltoimed
Võtke koheselt ühendust oma arsti või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui Teil tekivad märgid järgmistest allergilistest reaktsioonidest: nõgeslööve ( urtikaaria ); hingamisraskused; näo, huulte, keele või kurgu paistetus.
Lõpetage Adderall´i kasutamine ja pöörduge koheselt arsti poole, kui Teil tekib ükskõik milline neist tõsistest

kõrvaltoimetest:

 • kiired, pekslevad või ebaühtlased südamelöögid;
 • peapööritus, minestus;
 • vererõhu tõus ( tõsine peavalu, nägemishäired, keskendumisraskused, valu rindkeres, tuimus, krambid; või
 • värinad, rahutus, hallutsinatsioonid, ebatavaline käitumine või motoorsed tõmblused ( lihastõmblused ).

Vähemtõsiste Adderall´i kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • peavalu või pearinglus;
 • unehäired ( unetus );
 • suukuivus või ebameeldiv maitse suus;
 • kõhulahtisus, kõhukinnisus;
 • isupuudus, kaalulangus; või
 • libiido langus, impotentsus või raskused orgasmi saamisel.

See ei ole täielik nimekiri kõrvaltoimetest ja teised kõrvaltoimed võivad esineda. Kõrvaltoimete tekkimisel pöörduge oma arsti poole.

Adderall´i kõrvaltoimed teiste ravimitega?

Enne Adderall´i kasutamist, rääkige oma arstile, kui te kasutate ükskõik millist ravimit alljärgnevaist:

 1. vererõhuravimid;
 2. diureetikum;
 3. külmetuse või allergia ravimid ( antihistamiinid );
 4. acetazolamide ( Diamox );
 5. chlorpromazine ( Thorazine );
 6. ethosuximide ( Zarontin );
 7. guanethidine ( Ismelin );
 8. haloperidol ( Haldol );
 9. lithium ( Eskalith, Lithobid );
 10. methenamine ( Hiprex, Mandelamine, Urex );
 11. phenytoin ( Dilantin ), phenobarbital ( Luminal, Solfoton );
 12. propoxyphene ( Darvon, Darvocet );
 13. reserpine;
 14. sodium bicarbonate ( Alka-Seltzer ); või
 15. antidepressandid nagu amitriptyline ( Elavil ), amoxapine ( Ascendin ), clomipramine ( Anafranil ), desipramine ( Norpramin ), imipramine ( Tofranil ) või nortriptyline ( Pamelor ).

See nimekiri ei ole täielik ja võib leiduda teisi ravimeid, mis reageerivad Adderall´iga. Informeerige oma arsti kõigist ravimitest, mida kasutate või olete hiljuti kasutanud, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid. Seehulgas vitamiinid, mineraalid, loodustooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge hakake kasutama ühtegi uut ravimit, ilma oma arsti sellest teavitamata.