Seretide inhaler - inhalatsiooniaerosool, suspensioon (25mcg +250mcg 1annust) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R03AK06
Toimeaine: salmeterool +flutikasoon
Tootja: Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations

Artikli sisukord