Ranitidine accord - õhukese polümeerikattega tablett (300mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02BA02
Toimeaine: ranitidiin
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord