Rosuvastatin krka 20 mg - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10AA07
Toimeaine: rosuvastatiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord