Risperidone accord 4 mg - õhukese polümeerikattega tablett (4mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N05AX08
Toimeaine: risperidoon
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord