Quetiapine teva - õhukese polümeerikattega tablett (300mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N05AH04
Toimeaine: kvetiapiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord