Phenhydan injektionslösung - süstelahus (50mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N03AB02
Toimeaine: fenütoiin
Tootja: Desitin Arzneimittel GmbH

Artikli sisukord