Paroxetin hexal 20 mg - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AB05
Toimeaine: paroksetiin
Tootja: HEXAL AG

Artikli sisukord