Norvasc - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA01
Toimeaine: amlodipiin
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord