Moxogamma 0,2 mg - õhukese polümeerikattega tablett (0,2mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C02AC05
Toimeaine: moksonidiin
Tootja: WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

Artikli sisukord