Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Isentress

ATC Kood: J05AX08
Toimeaine: raltegravir
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd.

Artikli sisukord

 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamistee Pakendi iseloomustus Pakendi suurus

EU/1/07/436/001 ISENTRESS 400 mg Õhukese polümeerikattegatabletid Suukaudne Pudel (HDPE) 60 tabletti

EU/1/07/436/002 ISENTRESS 400 mg Õhukese polümeerikattegatabletid Suukaudne Pudel (HDPE) 180 (3x 60) tabletti