Fulvestrant sandoz - süstelahus süstlis (250mg 5ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L02BA03
Toimeaine: fulvestrant
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord