Daltex - õhukese polümeerikattega tablett (850mg +50mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: A10BD08
Toimeaine: metformiin +vildagliptiin
Tootja: Medochemie Ltd

Artikli sisukord