Aripiprazole teva - tablett (10mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N05AX12
Toimeaine: aripiprasool
Tootja: Teva B.V.

Artikli sisukord