Adcirca

Artikli sisukord

 

 

 Müügiloa nr Euroopa Liidus

Nimi

Tugevus

Ravimvorm

Manustamistee

Pakendi iseloomustus

Pakendi suurus

EU/1/08/476/005

Adcirca

20 mg

Õhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

blister (alu/PVC/PE/PCTFE)

28 kapslit

EU/1/08/476/005

Adcirca

20 mg

Õhukese polümeerikattega tablett

Suukaudne

blister (alu/PVC/PE/PCTFE)

56 kapslit