Acyclovir stada - kreem 50mg / g 5g n1 - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: D06BB03
Toimeaine: Aciclovir
Tootja: Stada Arzneimittel AG

Artikli sisukord