Velgyn - õhukese polümeerikattega tablett (3mg +0,02mg/0 +0) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G03AA12
Toimeaine: drospirenoon +etünüülöstradiool
Tootja: UAB Exeltis Baltics