Vivactra plus - õhukese polümeerikattega tablett (40mg +12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA08
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil +hüdroklorotiasiid
Tootja: Actavis Group PTC ehf