Vivactra - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: C09CA08
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil
Tootja: Actavis Group PTC ehf