Sartens 50 mg - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: C09CA01
Toimeaine: losartaan
Tootja: G.L. Pharma GmbH