Ravimid "s"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Spirix - tablett (25mg) C03DA01 spironolaktoon
Spirix - tablett (50mg) C03DA01 spironolaktoon
Sotahexal 80 mg - tablett (80mg) C07AA07 sotalool
Stopress - tablett (4mg) C09AA04 perindopriil
Sartens 100 mg - õhukese polümeerikattega tablett (100mg) C09CA01 losartaan
Sartens 50 mg - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) C09CA01 losartaan
Sanoral - õhukese polümeerikattega tablett (20mg +5mg) C09DB02 olmesartaanmedoksomiil +amlodipiin
Simvastatin accord - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) C10AA01 simvastatiin
Sortis 80 mg - õhukese polümeerikattega tablett (80mg) C10AA05 atorvastatiin
Sortis - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) C10AA05 atorvastatiin