Ralago - tablett (1mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N04BD02
Toimeaine: rasagiliin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto