Ravimid "r"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Risperidone accord 4 mg - õhukese polümeerikattega tablett (4mg) N05AX08 risperidoon
Remurel - süstelahus süstlis (20mg 1ml) L03AX13 glatirameeratsetaat
Rosuchen - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) C10AA07 rosuvastatiin
Rosuchen - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) C10AA07 rosuvastatiin
Remifentanil kabi - süste-/infusioonilahuse kontsentraadi pulber (2mg) N01AH06 remifentaniil
Rosuchen - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) C10AA07 rosuvastatiin
Remifentanil kabi - süste-/infusioonilahuse kontsentraadi pulber (5mg) N01AH06 remifentaniil
Rosuchen - õhukese polümeerikattega tablett (40mg) C10AA07 rosuvastatiin
Rispolept 1 mg - õhukese polümeerikattega tablett (1mg) N05AX08 risperidoon
Rispolept 3 mg - õhukese polümeerikattega tablett (3mg) N05AX08 risperidoon