Ravimid "p"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Parcilect - tablett (1mg) N04BD02 rasagiliin
Paracetamol kabi 10 mgml - infusioonilahus (10mg 1ml) N02BE01 paratsetamool
Paclitaxel actavis - infusioonilahuse kontsentraat (6mg 1ml) L01CD01 paklitakseel
Palexia - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) N02AX06 tapentadool
Paclitaxel kabi - infusioonilahuse kontsentraat (6mg 1ml) L01CD01 paklitakseel
Palexia retard - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (50mg) N02AX06 tapentadool
Padviram - õhukese polümeerikattega tablett (200mg +245mg +600mg) J05AR06 emtritsitabiin +tenofoviirdisoproksiil +efavirens
Panangin forte - õhukese polümeerikattega tablett (316mg +280mg) A12BA81 kaaliumaspartaat +magneesiumaspartaat
Pantoprazol - ratiopharm 20 mg - gastroresistentne tablett (20mg) A02BC02 pantoprasool
Pantoprazol - ratiopharm 40 mg - gastroresistentne tablett (40mg) A02BC02 pantoprasool