Ravimid "p"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Parnido - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (3mg) N05AX13 paliperidoon
Parnido - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (6mg) N05AX13 paliperidoon
Parnido - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (9mg) N05AX13 paliperidoon
Pantoprazole-mepha - gastroresistentne tablett (40mg) A02BC02 pantoprasool
Paracetamol genmed - tablett (500mg) N02BE01 paratsetamool
Paroxetin actavis 20 mg - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) N06AB05 paroksetiin
Paroxetin hexal 20 mg - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) N06AB05 paroksetiin
Paracetamol b. braun 10mgml - infusioonilahus (10mg 1ml) N02BE01 paratsetamool
Paroxetin hexal 40 mg - õhukese polümeerikattega tablett (40mg) N06AB05 paroksetiin
Paclitaxel hospira - infusioonilahuse kontsentraat (6mg 1ml) L01CD01 paklitakseel