Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Oxaliplatin actavis - infusioonilahuse kontsentraat (5mg 1ml)

ATC Kood: L01XA03
Toimeaine: oksaliplatiin
Tootja: Actavis Group PTC ehf
OXALIPLATIN ACTAVIS
infusioonilahuse kontsentraat (5mg 1ml)