Linoladiol n - kreem (0,01% 1g) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G03CA03
Toimeaine: östradiool
Tootja: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel