Klerimed 500mg - õhukese polümeerikattega tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01FA09
Toimeaine: klaritromütsiin
Tootja: Medochemie Ltd.