Irinotecan ebewe 20 mgml - infusioonilahuse kontsentraat (20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01XX19
Toimeaine: irinotekaan
Tootja: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG