Imovax d.t. adult - süstesuspensioon (20rü +2rü 0.5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J07AM51
Toimeaine: teetanuse toksoid +difteeria toksoid
Tootja: Sanofi Pasteur