Ravimid "i"

 • 5
 • /
 • 10
 • /
 • 15
 • /
 • 20
 • /
 • 25
 • /
 • 30
 • /
 • 50
 • /
 • 100
 • /
 • Kõik
Pealkiri ATC Toimeaine
Iviverz - õhukese polümeerikattega tablett (300mg +600mg) J05AR02 lamivudiin +abakaviir
Irinotecan ebewe 20 mgml - infusioonilahuse kontsentraat (20mg 1ml) L01XX19 irinotekaan
Ibumetin - õhukese polümeerikattega tablett (400mg) M01AE01 ibuprofeen
Isoptin retard 120 mg - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (120mg) C08DA01 verapamiil
Isoptin retard - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (240mg) C08DA01 verapamiil
Imigran fdt - õhukese polümeerikattega tablett (100mg) N02CC01 sumatriptaan
Ibumax - õhukese polümeerikattega tablett (400mg) M01AE01 ibuprofeen
Immunate 1000 rü750 rü - süstelahuse pulber ja lahusti (750rü +1000rü) B02BD06 von Willebrandi faktor +VIII hüübimisfaktor
Ibumax - õhukese polümeerikattega tablett (600mg) M01AE01 ibuprofeen
Immunate 250 rü190 rü - süstelahuse pulber ja lahusti (190rü +250rü) B02BD06 von Willebrandi faktor +VIII hüübimisfaktor