Duloxetine teva - gastroresistentne kõvakapsel (30mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N06AX21
Toimeaine: duloksetiin
Tootja: Teva B.V.